PaeceTimeRADIO- medeterianJAZZfestival- the 4H- COLECTION- IN EDIT.

שלום למאזיני רדיו זמ השלום,

התחלתי ללקט שירים לפסטיבל הג'אז הבא של רדיו זמן השלום.

אתם מוזמנים להאזין ל- PLAYLIST העריכה בעמוד רדיו זמן השלום ב- ANGHAMI.

לא כל השירים יושמעו, אני  מלקטת שירים עד עריכת התוכניות.

תוכניות הפסטיבל יחלו לעלות לאתרי רדיו זמן השלום החל מסוף חודש חמישי ועד תחילת חודש שביעי (תשרי על פי ספורות בבל).

.

.

 

.